İSG VE ÇEVRE (İSO 14001, OHSAS 18001)

GESPA GEDİZ EGZOZ SAN.PAZ.İNŞAAT LTD.ŞTİ. olarak temel hedefimiz; (İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili olarak; başta yasal gereklilikler olmak üzere, tüm müşteriler ve etkileşimde bulunulan diğer kuruluşların gerekliliklerini yerine getirmek;

  • Önce iş güvenliği bilinciyle, kazasız iş ortamları oluşturmak ve acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmek,
  • İşletme sınırları dâhilindeki tüm İnsan Kaynaklarını: iş kazası sonucu yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korumayı hedeflemek,
  • Risk değerlendirmelerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve risk düzeylerini azaltmak,
  • Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini özendirip, destekleyerek, enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemek;
  • Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevresel duyarlılığını ve iş güvenliği kültürünü oluşturarak, bu yöndeki çalışmalarını destekleyerek arttırmak;
gg-belge-01
gg-belge-02
gg-belge-03